ผู้เขียน หัวข้อ: คอร์สหลักสูตรศึกษาอบรมดีไซน์ตกแต่งภายใน  (อ่าน 209 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

guupost

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 297
    • ดูรายละเอียดหลักสูตรคอร์สการสอนออกแบบตกแต่งภายในและและการดีไซน์ผลผลิตที่ CIDI Chanapatana มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในศาสตร์ของการออกแบบตกแต่งภายในและการออกแบบผลผลิต เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ ตำนานภูมิหลังของศิลปะและสถาปัตย์ การวาดมือและการใช้สี การออกแบบเครื่องเรือน การหาแบบและการพัฒนางานออกแบบ การดีไซน์ประดับภายใน เป็นต้น
เทอม 1 (สิงหาคม - ธันวาคม)

ID102 การร่างภาพทางสถาปัตย์และการสำรวจพื้นที่
คอร์สหลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้การสั่งสอนในบริเวณที่มีสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีจังหวะเก็บรายละเอียดจากภาพที่เห็นและถ่ายทอดลงไปในภาพเขียน คอร์สหลักสูตรนี้ยังสั่งสอนถึงวีธีการวัดขนาดและการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

ID103 ประวัติศาสตร์ของศิลปะและสถาปัตย์ I
ช่วงแรกของคอร์สหลักสูตรเป็นการศึกษาการดีไซน์ทางสถาปัตย์แบบคลาสสิก ตั้งแต่กรีซและโรมันไปจนถึงศิลปะแบบบารอค ช่วงที่สองของคอร์สหลักสูตรจะเน้นศึกษางานศิลป์ชิ้นสำคัญ ๆ ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวทางศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่ ค.ศ. 1700 จนถึงสมัยนี้ การพรรณนามีทั้งงานนำเสนอ วีดีโอ หนัง รวมไปถึงการไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ ๆ และอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

ID104 ความรู้ขั้นพื้นฐานในการดีไซน์
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการแสดงออกทางงานของนักศึกษาแต่ละคน โดยเน้นสร้างจิตวิญญาณในการออกแบบและการสร้างผลงาน และสร้างความใกล้ชิดในเรื่องส่วนประกอบหลักและองค์ประกอบสัมพันธ์

ID105 การวาดและลงสีด้วยมือ
ด้วยการฝึกดำเนินงานจริง การพรรณนา และการแสดงให้เห็น นักเรียนจะได้เรียนรู้การเขียนรูปด้วยมือและเคล็ดการแต่งภาพ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อไอเดียและโปรเจคอย่างมือโปร
เทอม 2 (มกราคม - พฤษภาคม)

ID206 ทฤษฎีและเทคโนโลยีว่าด้วยวัสดุ
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความรอบรู้อันจำเป็นว่าด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการดีไซน์ รวมถึงวัสดุที่ใช้ พร้อมกันไปกับการเรียนรู้ศึกษางานที่ที่เกี่ยวข้อง

ID207 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน
คอร์สหลักสูตรนี้เริ่มอบรมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกในการสร้างเครื่องเรือนหรือสิ่งของสำหรับประดับในบ้าน โดยการเรียนการสอนว่าด้วยการวาดภาพเชิงสถาปัตยกรรมและการใส่ข้อมูลเด่นที่จำเป็นสำหรับการเสนอโปรเจค ผู้เรียนจะต้องสร้างชิ้นงานดีไซน์สองชิ้นเพื่อนำเสนอความรอบรู้ในเรื่องที่ได้เรียนรู้มา

ID208 การหาแบบและการพัฒนางานออกแบบ
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการหาแบบเพื่อรวบรวมส่วนประกอบสำคัญในงานออกแบบ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านขั้นตอนสำคัญต่าง ๆ ในการหาแบบ ตลอดจนการนำไปปรับใช้เป็นไอเดียเพื่อใช้ดีไซน์เติมแต่งภายใน หัวข้อในการเรียนรู้ได้แก่เหตุผลความจำเป็นในการหาแบบ วิธีการและขั้นตอน การประเมินงานออกแบบ ตัวบทการดีไซน์ การพัฒนาแนวทางการดีไซน์ วิธีการหาแบบขั้นขั้นพื้นฐาน การวางโครงร่างและวางกระบวนการการทำงาน วิธีการนำเสนอ และการประเมินค่าใช้สอย

ID221 การดีไซน์ภายในอาคารอยู่อาศัย
นักเรียนจะได้ศึกษารู้การคำนวณเนื้อที่ในโรงเรือน และได้ศึกษารู้ขั้นตอนในการออกแบบประดับภายในพื้นที่ในตัวตึกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว นักเรียนจะได้รับมอบหมายงานโปรเจคงานซึ่งผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบการดีไซน์ประดับภายในตึกอยู่อาศัยทั้งหลัง ตลอดจนถึงการบรรยายไอเดียต่อผู้บริโภค
ภาคฤดูร้อน (มิถุนายน - กรกฎาคม)

ID313 การวาด Perspective
คอร์สหลักสูตรนี้เน้นสร้างความเข้าใจว่าด้วยการร่าง Perspective นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการวาดภาพโดยสร้าง Perspective แบบจุดเดียวและสองจุด นอกจากนี้นักเรียนจะได้ศึกษารู้วิธีกำหนดความกว้าง ความลึก และความสูงของวัสดุด้วย

ID391 การออกแบบสองมิติโดยใช้คอมพิวเตอร์
นักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงเคล็ดลับที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม Auto CAD 2D อย่างมีสมรรถนะ รวมทั้งการวาดแผนผังสองมิติ แปลนมองจากด้านหน้า ส่วนย่อยต่าง ๆ และรายละเอียด

ID491 การออกแบบสามมิติโดยใช้คอมพิวเตอร์
ในคอร์สหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้ศึกษารู้วิธีใช้โปรแกรม 2D Mac Sketch Up ในการดีไซน์สามมิติ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการจำลองดีไซน์ด้านในตัวตึก ดีไซน์วัตถุต่าง ๆ และออกแบบผลผลิตอุตสาหกรรมในโปรแกรมดิจิทัล
เทอม 3 (กันยายน - ธันวาคม)

ID307 การดีไซน์เครื่องเรือน
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นคอร์สหลักสูตรต่อเนื่องจากคอร์สหลักสูตรการดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างสรรค์งานออกแบบเครื่องเรือนหรือเครื่องแต่งที่มีรายละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้น

ID309 การดีไซน์เติมแต่งภายในพื้นที่สาธารณะ I
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถออกแบบออกแบบตกแต่งภายใน พื้นที่สาธารณะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก หลักสูตรคอร์สจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจำลองภาพงานสำเร็จทั้งเป็นภาพสีและภาพขาวดำ

ID310 การสร้างแบบจำลอง
จุดประสงค์ของคอร์สหลักสูตรนี้ได้แก่การฝึกสอนเคล็ดลับที่จำเป็นในการสร้างอาคารต้นแบบ การทำแบบจำลอง และการนำแบบจำลองไปสร้างเป็นอาคารจริง

ID311 อุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคารและเทคโนโลยี
นักศึกษาจะได้รับความเข้าใจด้านเคล็ดที่จำเป็นต่อการปรับแต่งหรือปรับปรุงโรงเรือนทั้งใหม่และเก่า รวมถึงความรู้ขั้นต้นเนื่องด้วยการวางท่อประปาและระบบไฟฟ้าในอาคาร

ID312 ตำนานของศิลปะและสถาปัตย์ II
คอร์สหลักสูตรนี้เรียนรู้เนื่องด้วยตำนานของสถาปัตย์ ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเรื่อยมาจนถึงการออกแบบร่วมสมัย โดยเน้นหนักเรื่องการออกแบบทางสถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ บุคคลผู้มีชื่อเสียงและแบบที่ได้รับความนิยมในแต่ละเวลา ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตขั้นแรกและภาพสะท้อนของสังคมในยุคสมัย นั้นตลอดจนเอกลักษณ์ทางศิลป์ที่สื่อออกมาในงานสถาปัตยกรรม และจะมีการเดินทางไปยังที่เด่นทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
เทอม 4 (มกราคม - พฤษภาคม)

ID407 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เชิงนวัตกรรม
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งสอนทฤษฎีเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการทำโปรเจคงานดีไซน์ นักศึกษาจะได้ลองนำทฤษฎีไปดำเนินงานจริงโดยจะมีงานมอบหมายให้สองชิ้น ชิ้นแรกเป็นการดีไซน์เครื่องใช้ส่วนบุคคล และชิ้นที่สองเป็นการออกแบบเครื่องใช้ สาธารณะ

ID409 การดีไซน์ประดับภายในพื้นที่ สาธารณะ
ในคอร์สหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้มีจังหวะดีไซน์และจัดวางเครื่องเรือนลงในสถานที่จริงที่ตนเลือกเพื่อรองประชาชนและเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ (โรงแรม ร้านอาหาร ออฟฟิศ สตูดิโอ)

ID413 Design Cuture and Trend
คอร์สหลักสูตรนี้เน้นการใช้วัสดุต่าง ๆ และเทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั่วไป ตลอดจนแนวความคิดขั้นสูงของการสื่อแนวคิดผ่านทางวัตถุ

ID414 การดีไซน์นิทรรศการ
งานนิทรรศการที่จัดขึ้นจะเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนในเทอม 3 ทั้งหมด ธีมและคอนเซปต์ในการออกแบบจะถูกกำหนดให้ทุกคนได้ศึกษาในหลักสูตรสอนออกแบบตกแต่งภายใน สอน ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน และหลักสูตรการดีไซน์แฟชั่นตั้งแต่ต้นเทอม 3 และจะเป็นกรอบกว้าง ๆ ที่นักเรียนใช้เป็นหลักในการดีไซน์พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ งานนิทรรศการจะจัดขึ้นที่ห้างฯ ใกล้กรุงเทพฯ เพื่อสร้างช่องทางในการได้พบกลุ่มผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดความสนใจของหมู่ชนต่องานของนักศึกษา

ID415 การทำแฟ้มสะสมชิ้นงาน
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นการเรียนเพื่อรวมระหว่างวิจิตรศิลป์ การออกแบบ และความสามารถทางเทคนิคในการจัดองค์ประกอบแวดล้อมและการนำไปดำเนินงานจริง นักศึกษาจะต้องสามารถคิดพิเคราะห์อย่างลึกและใช้ทักษะการมองงานศิลปะ ในคอร์สหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทำแฟ้มสะสมงานของตนเองซึ่งจะแสดงงานชิ้นที่ยอดเยี่ยมแต่ละชิ้นของนักศึกษาในระหว่างช่วงเวลาสองปีที่ศึกษากับ CIDI Chanapatana
หลักสูตรสอนออกแบบตกแต่งภายในและและการดีไซน์ผลิตผลของ CIDI Chanapatana อบรมโดยอาจารย์ผู้สอนชาวยุโรปผู้มีความเชี่ยวชาญการสั่งสอนในประเทศอิตาลีและการทำงานในวงการออกแบบที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ทำให้ผู้ฝึกสอนมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ขาดไม่ได้ต่อการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันในตลาด หลักสูตร<B>สอนออกแบบตกแต่งภายใน</B>และการดีไซน์ผลผลิตของอิตาลีซึ่งเน้นการศึกษาการสั่งสอนเชิงดำเนินงาน ถูกดีไซน์มาเพื่อเตรียมให้ผู้เรียนรู้มีความถนัดและความชำนาญตั้งแต่ในขั้นขั้นต้นไปจนถึงขั้นผู้ชำนาญ โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้ได้ลองคิดในมุมมองที่แตกต่างเพื่อบ่มเพาะสไตล์งานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเป็นสิ่งขาดไม่ได้ต่อการก้าวไปสู่การเป็นนักออกแบบระดับ แนวหน้า
ขอขอบคุณ
บทความ สอนออกแบบตกแต่งภายใน: สอนออกแบบตกแต่งภายใน https://www.chanapatana.com
รีวิว สอนออกแบบตกแต่งภายใน จาก Pantip: http://www.pantip.com
Tags : สอนออกแบบตกแต่งภายใน,สอน ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน,สถาบัน สอน ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน