ผู้เขียน หัวข้อ: คอร์สหลักสูตรศึกษาฝึกสอนออกแบบตกแต่งภายใน  (อ่าน 224 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

guupost

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 297
    • ดูรายละเอียดหลักสูตรคอร์สการสอนออกแบบตกแต่งภายในและและการดีไซน์ผลผลิตที่ CIDI Chanapatana มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างลุ่มลึกในศาสตร์ของการออกแบบเติมแต่งภายในและการออกแบบผลิตผล เริ่มตั้งแต่ความรอบรู้พื้นฐานในการดีไซน์ เหตุการณ์ในอดีตความเป็นมาของศิลปะและสถาปัตย์ การวาดมือและการใช้สี การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การหาแบบและการพัฒนางานดีไซน์ การออกแบบประดับภายใน เป็นต้น
เทอม 1 (สิงหาคม - ธันวาคม)

ID102 การร่างภาพทางสถาปัตยกรรมและการสำรวจพื้นที่
คอร์สหลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้การฝึกสอนในบริเวณที่มีสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีช่องทางเก็บรายละเอียดจากภาพที่เห็นและถ่ายทอดลงไปในรูปเขียน คอร์สหลักสูตรนี้ยังสอนถึงวีธีการวัดขนาดและการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

ID103 ประวัติศาสตร์ของศิลป์และสถาปัตย์ I
ช่วงแรกของคอร์สหลักสูตรเป็นการศึกษาการดีไซน์ทางสถาปัตย์แบบคลาสสิค ตั้งแต่กรีซและโรมันไปจนถึงศิลป์แบบบารอค ช่วงที่สองของคอร์สหลักสูตรจะเน้นทำความเข้าใจงานศิลปะชิ้นสำคัญ ๆ ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวทางศิลป์และขนมธรรมเนียมตั้งแต่ ค.ศ. 1700 จนถึงปัจจุบัน การบรรยายมีทั้งงานนำเสนอ วีดีโอ ภาพยนตร์ รวมไปถึงการไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ ๆ และอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

ID104 ความรู้พื้นฐานในการดีไซน์
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการแสดงออกทางงานของผู้เรียนแต่ละคน โดยเน้นสร้างจิตวิญญาณในการดีไซน์และการสร้างชิ้นงาน และสร้างความใกล้ชิดในเรื่องส่วนประกอบหลักและส่วนประกอบสัมพันธ์

ID105 การวาดและลงสีด้วยมือ
ด้วยการฝึกดำเนินงานจริง การนำเสนอ และการแสดง นักเรียนจะได้ศึกษารู้การวาดภาพด้วยมือและเคล็ดการแต่งภาพ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อไอเดียและโปรเจคอย่างผู้เชี่ยวชาญ
เทอม 2 (มกราคม - พฤษภาคม)

ID206 ตัวบทและเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุ
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้อันจำเป็นว่าด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการดีไซน์ รวมถึงวัสดุที่ใช้ ควบคู่ไปกับการเรียนดูงานที่ที่เกี่ยวข้อง

ID207 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ขั้นต้น
คอร์สหลักสูตรนี้เริ่มฝึกสอนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกในการสร้างเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์สำหรับประดับในบ้าน โดยการเรียนการฝึกสอนว่าด้วยการเขียนรูปเชิงสถาปัตยกรรมและการใส่ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเสนอโปรเจค ผู้เรียนจะต้องสร้างผลงานออกแบบสองชิ้นเพื่อนำเสนอความรู้ในเรื่องที่ได้เรียนมา

ID208 การหาแบบและการพัฒนางานออกแบบ
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างความประจักษ์แจ้งถึงความเด่นของการหาแบบเพื่อรวบรวมองค์ประกอบเด่นในงานดีไซน์ นักเรียนจะได้ศึกษาผ่านขั้นตอนสำคัญต่าง ๆ ในการหาแบบ ตลอดจนการนำไปปรับใช้เป็นไอเดียเพื่อใช้ดีไซน์เติมแต่งภายใน หัวข้อในการศึกษาได้แก่สาเหตุความจำเป็นในการหาแบบ วิธีการและขั้นตอน การประมาณงานออกแบบ แนวความคิดการออกแบบ การพัฒนาแนวทางการดีไซน์ วิธีการหาแบบขั้นขั้นต้น การวางโครงร่างและวางกระบวนการการทำงาน วิธีการนำเสนอ และการประเมินค่าใช้จ่าย

ID221 การดีไซน์ภายในอาคารอยู่อาศัย
นักเรียนจะได้เรียนรู้การคำนวณเนื้อที่ในตึก และได้เรียนรู้รู้ขั้นตอนในการออกแบบประดับภายในพื้นที่ในตัวตึกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับมอบหมายโปรเจคงานซึ่งนักเรียนจะต้องรับผิดชอบการดีไซน์ตกแต่งภายในตึกอยู่อาศัยทั้งหลัง ตลอดจนถึงการนำเสนอไอเดียต่อผู้ใช้
ภาคฤดูร้อน (มิถุนายน - กรกฎาคม)

ID313 การวาด Perspective
คอร์สหลักสูตรนี้เน้นสร้างความเข้าใจเนื่องด้วยการร่าง Perspective นักศึกษาจะได้เรียนรู้รู้วิธีการเขียนรูปโดยสร้าง Perspective แบบจุดเดียวและสองจุด นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีกำหนดความกว้าง ความลึก และความสูงของวัสดุด้วย

ID391 การออกแบบสองมิติโดยใช้คอมพิวเตอร์
นักศึกษาจะได้รับความรอบรู้เชิงเทคนิคที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม Auto CAD 2D อย่างมีศักยภาพ รวมทั้งการวาดแปลนสองมิติ แบบแปลนมองจากด้านหน้า ส่วนย่อยต่าง ๆ และรายละเอียด

ID491 การดีไซน์สามมิติโดยใช้คอมพิวเตอร์
ในคอร์สหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้ศึกษารู้วิธีใช้โปรแกรม 2D Mac Sketch Up ในการออกแบบสามมิติ เพื่อให้นักเรียนมีความถนัดที่จำเป็นในการจำลองดีไซน์ด้านในตัวอาคาร ดีไซน์วัตถุต่าง ๆ และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในโปรแกรมดิจิทัล
เทอม 3 (กันยายน - ธันวาคม)

ID307 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นคอร์สหลักสูตรต่อเนื่องจากคอร์สหลักสูตรการดีไซน์เครื่องเรือนพื้นฐาน โดยมุ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างสรรค์งานดีไซน์เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องประดับที่มีรายละเอียดสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น

ID309 การดีไซน์เติมแต่งภายในพื้นที่สาธารณะ I
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเพื่อให้สามารถออกแบบออกแบบประดับภายใน พื้นที่สาธารณะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก หลักสูตรคอร์สจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการถ่ายแบบภาพงานสำเร็จทั้งเป็นภาพสีและภาพขาวดำ

ID310 การสร้างโมเดล
จุดมุ่งหมายของคอร์สหลักสูตรนี้ได้แก่การสอนเทคนิคที่จำเป็นในการสร้างโรงเรือนต้นแบบ การทำโมเดล และการนำแบบจำลองไปสร้างเป็นโรงเรือนจริง

ID311 อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรือนและเทคโนโลยี
นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านเทคนิคที่จำเป็นต่อการปรับแต่งหรือปรับปรุงโรงเรือนทั้งใหม่และเก่า รวมถึงความรู้ขั้นต้นว่าด้วยการวางท่อประปาและระบบไฟฟ้าในอาคาร

ID312 ตำนานของศิลป์และสถาปัตยกรรม II
คอร์สหลักสูตรนี้เรียนเนื่องด้วยเหตุการณ์ในอดีตของสถาปัตยกรรม ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเรื่อยมาจนถึงการออกแบบร่วมสมัย โดยเน้นหนักเรื่องการออกแบบทางสถาปัตย์แบบต่าง ๆ บุคคลผู้มีชื่อเสียงและแบบที่ได้รับความนิยมในแต่ละยุคสมัย ผู้เรียนจะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์พื้นฐานและภาพสะท้อนของสังคมในยุคสมัย นั้นตลอดจนเอกลักษณ์ทางศิลป์ที่สื่อออกมาในงานสถาปัตยกรรม และจะมีการเดินทางไปยังที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
เทอม 4 (มกราคม - พฤษภาคม)

ID407 การดีไซน์เครื่องเรือนเชิงนวัตกรรม
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งฝึกสอนทฤษฎีเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการทำโปรเจคงานออกแบบ นักศึกษาจะได้ลองนำแนวความคิดไปกระทำจริงโดยจะมีงานมอบหมายงานให้สองชิ้น ชิ้นแรกเป็นการดีไซน์เครื่องใช้ส่วนบุคคล และชิ้นที่สองเป็นการออกแบบเครื่องใช้ ทั่วไป

ID409 การดีไซน์ประดับภายในพื้นที่ ทั่วไป
ในคอร์สหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้มีจังหวะออกแบบและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ลงในสถานที่จริงที่ตนเลือกเพื่อรองประชาชนและเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ (โรงแรม ร้านอาหาร ออฟฟิศ สตูดิโอ)

ID413 Design Cuture and Trend
คอร์สหลักสูตรนี้เน้นการใช้วัสดุต่าง ๆ และเทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั่วไป ตลอดจนตัวบทขั้นสูงของการสื่อแนวคิดผ่านทางวัตถุ

ID414 การออกแบบนิทรรศการ
งานนิทรรศการที่จัดขึ้นจะเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในเทอม 3 ทั้งหมด ธีมและคอนเซปต์ในการออกแบบจะถูกกำหนดให้ทุกคนได้เรียนรู้ในหลักสูตรสอนออกแบบตกแต่งภายใน และหลักสูตรการดีไซน์แฟชั่นตั้งแต่ต้นเทอม 3 และจะเป็นกรอบกว้าง ๆ ที่ผู้เรียนใช้เป็นหลักในการดีไซน์พื้นที่จัดโชว์นิทรรศการ งานนิทรรศการจะจัดขึ้นที่ห้างฯ ใกล้กรุงเทพฯ เพื่อสร้างจังหวะในการได้พบปะกลุ่มลูกค้า และเพื่อดึงดูดความสนใจของมหาชนต่อชิ้นงานของผู้เรียน

ID415 การทำแฟ้มสะสมผลงาน
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นการเรียนเพื่อประสมประสานระหว่างวิจิตรศิลป์ การออกแบบ และความสามารถทางเคล็ดในการจัดส่วนประกอบแวดล้อมและการนำไปกระทำจริง ผู้เรียนจะต้องสามารถคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและใช้ทักษะการมองงานศิลป์ ในคอร์สหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้ทำแฟ้มสะสมงานของตนเองซึ่งจะแสดงชิ้นงานชิ้นที่เยี่ยมแต่ละชิ้นของนักเรียนในระหว่างช่วงเวลาสองปีที่เรียนกับ CIDI Chanapatana
หลักสูตรสอนออกแบบตกแต่งภายในและและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ CIDI Chanapatana อบรมโดยอาจารย์ผู้สอนชาวยุโรปผู้มีความจัดเจนการอบรมในประเทศอิตาลีและการทำงานในวงการดีไซน์ที่มีความโด่งดังในระดับนานาชาติ ทำให้ผู้ฝึกสอนมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวัตถุปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันในตลาด หลักสูตรสอนออกแบบตกแต่งภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของอิตาลีซึ่งเน้นการเรียนรู้การสอนเชิงดำเนินงาน ถูกดีไซน์มาเพื่อเตรียมให้ผู้ศึกษามีความสามารถและความชำนาญตั้งแต่ในขั้นขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นมืออาชีพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลองคิดในมุมมองที่แตกต่างเพื่อบ่มเพาะสไตล์งานออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเป็นสิ่งขาดไม่ได้ต่อการก้าวไปสู่การเป็นนักออกแบบระดับ ชั้นเลิศ
ขอขอบคุณ
บทความ สอนออกแบบตกแต่งภายใน: https://www.chanapatana.com
รีวิว สอนออกแบบตกแต่งภายใน จาก Pantip: http://www.pantip.com
Tags : สอนออกแบบตกแต่งภายใน,สอน ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน,สถาบัน สอน ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2017, 09:19:09 PM โดย guupost »