ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  (อ่าน 1 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

penpaka2tory

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 988
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น
- การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณการบริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เข้าดูยูทูบสอบ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เข้าดูเว็บที่  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ


 


 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

Tags : แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ,จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ